• Uzaktan
    HİZMET İÇİ EĞİTİM
    Zaman Yönetimi
    Öğrenim Çıktıları
    Öğrenci İstatistikleri
    ve daha fazlası...

Hizmetiçi Eğitim ve Oryantasyon için Uzaktan Öğrenim Platformu

Hizmetiçi Eğitim ve Oryantasyon Programları için Uzaktan Öğrenim Platformu, şirketlerin teknolojik gelişmelere uyum sağlama isteklerinden dolayı çalışanlarının verimini artırmak ve yeteneklerini geliştirmek amacıyla verdikleri eğitimleri uzaktan öğrenim alabilecekleri yeni platforma taşıyan web servisi sistemidir.

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilmek ve adapte olabilmek amacıyla şirketler, sağladıkları ürün ve hizmetlerin kalitesini yükseltmek için çalışanlarının yeteneklerini ve verimliliklerini artırmak istemektedir. Bu durumu sağlamak amacıyla da şirketler, çalışanlarını Hizmet İçi Eğitimlere tabii tutmaktadır. Ancak klasik hizmet içi eğitim zaman, iş gücü, verimlilik ve maddi kayıplar gibi dezavantajlar getirmektedir. Bu dezavantajları ortadan kaldırmak için Hizmetiçi Eğitim ve Oryantasyon Programları için Uzaktan Öğrenim Platformu düşüncesi ortaya çıkmıştır. Hizmetiçi Eğitim ve Oryantasyon Programları için Uzaktan Öğrenim Platformu sayesinde şirketler açısından zaman, iş gücü ve verimlilik kaybı olmaksızın eğitim maliyetleri düşürülerek, kolay takip edilebilir ve ulaşılabilir bir sisteme sahip olacaklardır. Çalışanlar ise fazla mesai yapmaksızın, yer ve zaman kısıtlaması olmadan gerekli eğitimlere erişebileceklerdir.

Hizmetiçi Eğitim ve Oryantasyon Programları için Uzaktan Öğrenim Platformu ile “öğrenme çıktıları” oluşturularak; alınan eğitimin, kurs öncesi hedeflenen amaçlarıyla, kurs sonundaki başarıyla ve kurs veriliş şekilleriyle kıyaslanması yapılarak, ölçülendirilmesidir. Aynı zamanda, etkileşimli bir ortam yaratarak, eğitimi alan kursiyerlerin görsel ve videolu eğitim gibi farklı öğrenme yöntemleri gerçekleştirecek olmalarıdır. Kursiyerlerin eğitimleri sırasında dikkat kaybını ve sistemin kötüye kullanımını engellemek amacıyla pek çok yeni önlem alınmıştır. Böylelikle, işverenlerin, kursların tam verimle gerçekleştirildiğine emin olması sağlanmıştır. Eğer ilgili eğitimlerin pratik olarak uygulanması gereken bir kısmı varsa, eğitmen, kursiyerin de uygun olduğu güne göre pratik eğitim kursu günü ve yeri belirleyerek otomatik olarak katılması gerekenleri bilgilendirebilecektir.